Rym­dre­sor

Vi tar en titt på histo­ri­ens tio vik­ti­gas­te rym­dre­sor.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Se­dan upp­skjut­ning­en av Ryss­lands sa­tel­lit Sput­nik 1 den 4 ok­to­ber 1957 har tu­sen­tals be­man­na­de och obe­man­na­de far­kos­ter skic­kats ut i rymden.

Un­der de drygt 60 år som har pas­se­rat har rym­dre­san­det verk­li­gen ut­veck­lats med ex­em­pel­vis fast och fly­tan­de bräns­le, sol­pa­ne­ler och ra­di­o­ak­ti­va kraft­käl­lor bland många av de im­po­ne­ran­de in­no­va­tio­ner­na. Värl­dens rymd­or­ga­nista­tio­ner kan idag ut­fö­ra upp­drag som vi ti­di­ga­re an­såg va­ra omöj­li­ga. Här har vi sam­lat tio av de mest fram­gångs­ri­ka upp­dra­gen som har fört rym­dre­san­det till en helt ny ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.