RA-2

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

Ra­dar Al­ti­me­ter 2 (RA-2) som ver­kar på fre­kven­ser­na 13,575 GHZ (Ku-ban­det) och 3,2G Hz (S-ban­det) skic­kar två­vägs­ra­da­re­kon mot jor­dy­tan på mind­re än en na­no­se­kund. Kraf­ten och for­men på pul­ser­na gör det möj­ligt att de­fi­ni­e­ra land- och havs­to­po­gra­fi och över­va­ka snö- och is­om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.