GOMOS

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

GOMOS (Glo­bal Ozo­ne Mo­ni­to­ring by Oc­cul­ta­tion of Stars) är det förs­ta in­stru­men­tet som an­vän­der stjär­nor­nas oc­kul­ta­tion för att mä­ta spår av ga­ser och ae­ro­so­ler på 15–100 kilo­me­ters höjd från jor­dy­tan. Un­der var­je varv kan den lä­sa av 40 stjär­nor och av­gö­ra at­mo­sfä­rens ke­mis­ka sam­man­sätt­ning ge­nom re­du­ce­ring­en av stjär­nor­nas ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.