ASAR

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

”Ad­van­ced Synt­he­tic Aper­tu­re Ra­dar”, el­ler ASAR, över­va­kar havs­vå­gor­na och höj­den på land ner till bråk­de­len av en mil­li­me­ter. Den är verk­sam i mikrovå­gom­fång­et 5,3 GHZ (C-ban­det) i det elektro­mag­ne­tis­ka spekt­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.