AATSR

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

AATSR (Ad­van­ced Along Track Scan­ning Ra­di­o­me­ter) är en pas­siv ra­di­o­me­ter med en vid­vin­kel­lins som mä­ter syn­li­ga och in­fra­rö­da ut­släpp från land- och havs­y­tor. Dess mät­ning­ar av ter­misk ljus­styr­ka är kor­rek­ta till 0,05 gra­der Celsi­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.