SCIAMACHY

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

SCIAMACHY (Scan­ning Ima­ging Ab­sorp­tion Spectro­me­ter for At­mosphe­ric Car­to­grap­hy) mä­ter sol­strål­ning­en, främst den som ref­k­lek­te­ras av stra­to­sfä­ren och tro­po­sfä­ren. Ge­nom att lä­sa av Uv-strål­ning, syn­li­ga och näs­tan in­fra­rö­da våg­läng­der kan den upp­täc­ka lå­ga kon­cent­ra­tio­ner av ga­ser och ae­ro­so­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.