MISR

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

MISR (Mul­ti-ang­le Ima­ging Spectrora­di­o­me­ter) är för­sedd med nio di­gi­tal­ka­me­ror som pe­kar i oli­ka rikt­ning­ar för att ta bil­der i de blå, grö­na, rö­da och näs­tan in­fra­rö­da våg­läng­der­na av det elektro­mag­ne­tis­ka spekt­rat. De till­han­da­hål­ler må­nat­li­ga tren­der i dis­tri­bu­tio­nen av ae­ro­sol­par­tik­lar, moln­for­ma­tio­ner och års­tids­för­änd­ring­ar i växt­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.