Rätt för­hål­lan­den

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

So­lens kär­na fun­ge­rar som en kärn­re­ak­tor och är av ex­akt rätt stor­lek och tem­pe­ra­tur för att pro­du­ce­ra ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.