Sol­för­mör­kel­ser

När må­nen skym­mer so­len

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

En sol­för­mör­kel­se är ett unikt fe­no­men som in­träf­far när må­nen pas­se­rar pre­cis mel­lan jor­den och so­len och del­vis el­ler helt skym­mer so­len från vårt syn­fält. So­len skyms en­ligt de re­la­ti­va ba­nor­na hos var­je him­la­kropp. Det finns två sor­ters för­mör­kel­ser – en där må­nen skym­mer so­len del­vis och en där må­nen lin­je­rar perfekt med jor­den och so­len. Vid den sist­nämn­da skyms so­len helt och hål­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.