1. So­len

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

So­len och må­nen fram­står of­ta som om de är li­ka sto­ra ef­tersom för­hål­lan­det mel­lan de­ras re­spek­ti­ve di­a­me­ter är un­ge­fär det­sam­ma som för­hål­lan­det mel­lan de­ras av­stånd till jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.