2. Må­nen

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

En sol­för­mör­kel­ses om­fatt­ning be­ror på för­hål­lan­det mel­lan må­nens och so­lens vinkel­di­a­me­ter. Un­der en to­tal sol­för­mör­kel­se är för­hål­lan­det ett el­ler stör­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.