4. Pe­num­b­ra

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

Pe­num­b­ra är mån­skug­gans ytt­re del. Du upp­le­ver en par­ti­ell sol­för­mör­kel­se om den­na del pas­se­rar över dig och him­len blir ba­ra del­vis mör­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.