Skör­de­mark­nad i Vin­ter­vi­ken

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Pas­sa på att fros­sa i frukt och grön­sa­ker och njut av sen­som­mar­bloms­ter. Vin­ter­vi­kens träd­gårds­kafé ord­nar skör­de­mark­nad var­je sön­dag från 26 au­gusti till 30 sep­tem­ber, kloc­kan 11– 16.

För­u­tom det som skör­das på plat­sen kan man hand­la ho­nung, bröd, sylt, ost, ägg och in­lägg­ning­ar från lo­ka­la pro­du­cen­ter i om­rå­det. Adres­sen är Vin­ter­viks­vä­gen 30, när­mas­te t-ba­na Aspud­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.