Da­ni­el Helldén

Södermalmsnytt - - Stockholmsvalet 2018 -

Ål­der: 53 år. Bor: Enske­de. Gör: Tra­fik­bor­gar­råd och grupple­da­re. Fa­milj: Fru, tre dött­rar, en bonus­son och ett barn­barn. Tjä­nar: 119 700 kro­nor i må­na­den. 20 pro­cent av brut­to­lö­nen går till par­tiskatt.

H UR SKUL­LE KOM­MU­NAL­SKAT­TEN FÖR­ÄND­RAS OM MIL­JÖ­PAR­TI­ET FICK BE­STÄM­MA? Jag ser ing­en an­led­ning till att öka skat­tein­täk­ter­na. Skat­te­sat­sen har le­gat fast länge och vi ser ing­et be­hov av att öka in­täk­ter­na på nå­got sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.