Rid­dar­hol­men

Södermalmsnytt - - Stockholm -

Fram tills 2009 bod­de en per­son på Rid­dar­hol­men, i dag ing­en. Rid­dar­hol­men do­mi­ne­ras av dom­sto­lar och myn­dig­he­ter. Sta­tens fas­tig­hets­verk för­val­tar bygg­na­der­na och mar­ken, med un­dan­tag för Norsted­ts-hu­set som in­te ägs av sta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.