Nya för­sla­gen som ska gö­ra bus­sar­na snab­ba­re

Södermalmsnytt - - Hej Södermalmsnytt - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Läng­re bus­skör­fält, ihop­slag­na håll­plat­ser och bort­tag­na pp­lat­ser. Så vill sta­den snab­ba på et­tan och fy­rans bus­sar.

Un­der fle­ra år har sta­den till­sam­mans med lands­ting­et för­sökt att öka fram­kom­lig­he­ten för bus­sar­na, fram­för allt de stom­bus­sar med störst tryck, et­tan och fy­ran.

An­pas­sa röd­lju­sen

Se­dan ti­di­ga­re har tra­fik­nämn­den ta­git be­slut om enkla­re åt­gär­der som att an­pas­sa tra­fik­sig­na­ler­na mer ef­ter bus­sar­na.

Nu ska fler, och mer om­fat­tan­de åt­gär­der gö­ras för att ras­ka på busstro­tjä­nar­na där det går som trö­gast.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SNAB­BA­RE? Sta­den vill snab­ba på et­tan och fy­rans bus­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.