Hös­tens se­ni­or­träf­far

Södermalmsnytt - - Hallå Stockholmare -

Ny­torgs­träf­fens se­ni­or- och an­hö­ri­g­cen­ter för se­ni­o­rer i Sö­der­malms stads­dels­om­rå­de. Ing­en för­an­mä­lan el­ler med­lem­skap

Verk­sam­he­ten har öp­pet mel­lan kloc­kan 8.00 och 15.00. In­for­ma­tion - lings­lott, lunch­me­ny­er med me­ra på

och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.