Rågs­veds na­tur­re­ser­vat in­vigs

Södermalmsnytt - - Hallå Stockholmare -

Väl­kom­men till in­vig­ning av Rågs­veds na­tur­re­ser­vat 2 sep­tem­ber kloc­kan 12.00–15.00. När­mas­te adres­sen är Det nya re­ser­va­tet av­grän­sas i norr av Ma­gelung­s­vä­gen, i sö­der av Hud­dinge kom­mun, i väs­ter av Hud­ding­e­vä­gen och Rågs­veds be­byg­gel­se, och i ös­ter av sjön Ma­gelung­en samt be­byg­gel­se i Fa­ger­sjö. Om­rå­det är eko­lo­giskt be­ty­del­se­fullt och där hit­tar du ädellövskog, vär­de­ful­la våt­mar­ker och fle­ra få­gel­ar­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.