Hip­hop-le­gend tar plats på Söd­ran

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Det är hip­hop-pi­on­jä­ren Grand­mas­ter Flash från South Bronx som gör sitt en­da Sve­rige­be­sök i höst på Kä­gel­ba­nan, Söd­ra Te­a­tern, fre­dag 7 september. Med grup­pen The Fu­roi­us Fi­ve la­de han till­sam­mans med Afri­ka Bam­baa­taa och Su­gar Hill Gang grun­den till det som blev hip­hop.

Ett ”vi­su­ellt block­par­ty” står på menyn, un­der pa­rol­len ”Hip hop, Pe­op­le, Pla­ces & Things”. Bil­jet­ter går loss på 350 kro­nor. För mer in­fo och bil­jett­köp, be­sök sodra­te­a­tern.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.