Vänd­ning­en för graf­fiti­väg­gen – trots vallöf­tet

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

SI­DAN 6

SÖ­DER­MALM Po­li­sen får larm att det är tjafs på en ham­bur­ger­re­stau­rang. En be­ru­sad per­so­nen ska in­te ha ve­lat läm­na re­stau­rang­en och upp­levs stö­ran­de. En per­son om­hän­der­tas en­ligt la­gen om be­ru­sa­de per­so­ner.

FOLKUNGAGATAN Ett ti­o­tal per­so­ner brå­kar, främst ver­balt, på Folkung­ga­tan. Po­lis åker till plat­sen och om­hän­der­tar en per­son en­ligt la­gen om om­hän­der­ta­gan­de av be­ru­sa­de per­so­ner.

ZINKENSDAMM Ef­ter en van­sin­nes­färd på Horns­ga­tan fick tre per­so­ner fö­ras till sjuk­hus. En miss­tänkt dro­gratt­full kvin­na ska ha kört in i en hus­fa­sad och tre per­son­bi­lar. Kvin­nan som kör­de bi­len är gri­pen. De tre per­so­ner som fick fö­ras till sjuk­hus be­döms ha mått­li­ga ska­dor. Horns­ga­tan spär­ra­des av i två tim­mar i bå­da rikt­ning­ar, me­dan rädd­nings­tjänst så­väl som po­lis var på plats för att pra­ta med vitt­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.