Hö­ger el­ler väns­ter …?

Södermalmsnytt - - Tyck Om! -

Det har va­rit myc­ket in­sän­da­re med gnäll om cy­klis­ter ut­med Årsta­vi­ken.

Jag gick där en helg och gick på väns­ter si­da som reg­ler­na sä­ger men möt­te många su­ra mi­ner med pro­me­ne­ran­de män­ni­skor som gick på hö­ger si­da, en­dast två per­so­ner gick på väns­ter si­da av minst fem­tio per­so­ner jag möt­te.

Enkla­re vo­re om al­la följ­de nya reg­ler­na. Att gå till väns­ter in­ne­bär ju att en mö­ter cy­klis­ter och även kan få ögon­kon­takt, som då bå­de mins­kar att en olyc­ka kan hän­da och även all ir­ri­ta­tion mel­lan gå­en­de och cy­klis­ter.

Håll till väns­ter om du går på ge­men­sam­ma gång och cy­kel­ba­nor! Vill pro­me­ne­ra ut­an su­ra mi­ner!

För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.