Kan du tän­ka dig att bo på en båt?

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt -

Bir­git­ta Orr­lan­der, 69, pen­sio­när, Va­sas­tan: – Ja, men jag tror in­te att jag skul­le vil­ja. Ha­de du frå­gat för 20 år se­dan ha­de jag nog va­rit mer su­gen.

Ulf Bart­hel, 54 år, tv-pro­du­cent, Pil­ga­tan: – Gär­na. Det lå­ter my­sigt.

Char­lott Fer­nan­dez, 41, yo­ga­lä­ra­re, Sö­der­malm: – Ja i fan­ta­sin ver­kar det jät­te­här­ligt, men nej jag vill in­te bo på mark­plan. Jag är för rädd för att bli dö­dad.

Cat­ha­ri­na Ek­dahl, 45, webb­re­dak­tör, Ös­ter­malm: – Nej, det kluc­kar för myc­ket. An­nars skul­le jag kun­na tän­ka mig att bo på en båt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.