Klassiskt rock­band hyl­las i ku­bik

Södermalmsnytt - - Södermalm -

10 no­vem­ber är det på da­gen ex­akt 40 år se­dan brit­tis­ka rock­ban­det The Clas­hs upp­föl­ja­re till det själv­be­tit­la­de de­bu­tal­bu­met släpp­tes. ”Gi­ve Em Enough Ro­pe” har i ef­ter­hand bli­vit en mil­stol­pe i den brit­tis­ka mu­sik­histo­ri­en, och nu vill Sö­ders Hjär­ta till­sam­mans med Ra­di­cal Rhytm Re­venue hyl­la Joe Strum­mer och res­ten av ban­det med en hel­kväll med fo­kus på den mu­sik som in­spi­re­rat och in­spi­re­rats av The Clash. Quiz, li­ve­mu­sik och topp­ran­kan­de DJ’s ut­lo­vas när ”The On­ly Band that Mat­ters” hyl­las, häl­sar ar­ran­gö­rer­na. På­går 16.00-01.00 lör­dag 10 no­vem­ber på Bell­mans­ga­tan 22.

FO­TO: HELGE ØVERÅS

CLASH. Fans till Joe Strum­mer och gäng­et kan få sitt lyst­mä­te på Sö­ders Hjär­ta näs­ta helg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.