Cha­go RS

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Klub­ben grun­da­des av Cha­go Rod­ri­gu­ez och den har do­mi­ne­rat svensk taekwon­do i över 30 år.

Taekwon­do bör­ja­de växa sig stör­re i Stock­holm på 1980-ta­let och fick till en bör­jan viss ne­ga­tiv press, då bråk­sta­kar som till ex- em­pel Pa­o­lo Ro­ber­to och Li­am Nor­berg trä­na­de på klub­ben och spor­ten blev sy­no­nym med kic­kers­gäng i Kungs­träd­går­den.

Idag är spor­ten en OSgren och har myc­ket gott re­nom­mé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.