Tack för myc­ket bra in­sän­da­re! Jag har länge fun­de­rat på att skri­va en lik­nan­de. Dag­li­gen ser vi för­äld­rar som stir­rar i mo­bi­len istäl­let för att se si­na barn som sö­ker ögon­kon­takt el­ler pra­tar. Skräm­man­de var det­ta mo­bi­le­go-be­ro­en­de är på väg!

Södermalmsnytt - - Tyck Om! -

Ma­ria kom­men­te­rar Elin Dunås in­sän­da­re ”Skaf­fa in­te barn om du in­te vill va­ra med dem” som pub­li­ce­ra­des vec­ka 42.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.