Po­lis dis­sar ock­så sprut­ut­byte

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Po­li­sen gjor­de en tra­fik­kon­troll vid tun­neln un­der Cla­ri­on ho­tell på Södermalm i tisdags för­mid­dag.

– På 15-20 mi­nu­ter tog vi sju bi­lis­ter som sur­fa­de när de kör­de. Det tyc­ker vi är an­märk­nings­värt många, sä­ger Anders Lindberg, po­lis­chef på Södermalm.

Att ratt­sur­fa kos­tar 1 500 kro­nor och man får ett in­be- tal­nings­kort di­rekt i han­den.

– Än­nu gäl­ler lag­stift­ning­en ba­ra mo­tor­driv­na for­don, men jag kan tyc­ka att det är hål i hu­vu­det att cyk­la på höga has­tig­he­ter med en mo­bil­te­le­fon i han­den, sä­ger Anders Lindberg.

In­sat­ser­na mot bi­lis­ter som bry­ter mot la­gen kom­mer på­gå he­la vec­kan på Södermalm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.