VISS­TE DU ATT…

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

bib­li­o­te­ket i Vår­by hål­ler finskt be­rät­tar­kafé den fem­te ok­to­ber? Kom och be­rät­ta vad du har hört el­ler själv va­rit med om i vardagen, på fes­ten, re­sor el­ler på and­ra stäl­len – på fins­ka för­stås!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.