Fle­ra ar­ran­gö­rer

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

fo­pen House Stockholm är en del av det glo­ba­la nät­ver­ket Open House World­wi­de. För­e­ning­ar­na Sam­hälls­byg­gar­na, Sam­hälls­bygg­nads­län­ken, Stock­holms Ar­ki­tekt­för­e­ning och Stock­holms Bygg­nads­för­e­ning är grun­da­re av Open House Stockholm. ff­le­ra av vis­ning­ar­na kräver för­an­mä­lan via fes­ti­va­lens hem­si­da open­house­stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.