Gum­mi, grus och full gas

Buck­lor, av­skavd lack och ga­sen i bot­ten. Hud­ding­e­di­rekt tog rygg på fa­mil­jen Öst­lund, där far­far An­ders och barn­bar­net Isa­bel­le möt­tes i ett raff­lan­de fol­kra­ce.

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - Text och foto: Claudio Britos

Klart för start.

FAMILJEFAJT. ”Jag skip­pa­de SM i handboll för att kom­ma hit och kö­ra i dag”, be­rät­tar Isa­bel­le Öst­lund från Grö­dinge. Hon bör­ja­de täv­la 2015 och har pre­cis gått upp för att täv­la på se­ni­or­ni­vå. Just i dag har hon ham­nat i sam­ma ra­ce heat som far­far.

BI­LAR GÅNG­ER TVÅ. De små be­sö­kar­na Lin­nea och Joakim är fo­ku­se­ra­de på bi­lar­na me­dan de äter bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.