Vårberg fyl­ler 50 år

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Vårberg cent­rum fyl­ler 50 år och fi­ras med upp­trä­dan­de av sång­ers­kan Blen, Dj-works­hop, ak­ti­vi­te­ter för barn och unga, fo­tout­ställ­ning med te­mat ”Vårberg ge­nom ti­der­na” och mo­de­vis­ning av tra­di­tio­nel­la barn­klä­der. Tid: 12.00 till 16.00 Plats: Vårberg cent­rum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.