LÖR­DAG 6 OK­TO­BER

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

f Jazzkafé med Ka­ta­ri­na Jält­fors quar­tet Mis­sa in­te jazz­sång­ers­kan Ka­ta­ri­na Jält­fors och hen­nes band med Da­ni­el Til­ling på pi­a­no, Ken­ji Rab­son, bas och Mat­ti­as Put­to­nen på trum­mor. En­tré 100 kro­nor, med­lem­mar 50 kro­nor. Ar­ran­gör Hud­dinge jazz­för­e­ning. Tid: 14.00 Plats: Hud­dinge Kul­tur­hus hos Fol­kes

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.