Livs­tids­dömd ne­kas tids­be­stämt straff

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Den 1 ja­nu­a­ri 1995 sköts en man ihjäl i en stu­ga i Sjöda­len. Se­na­re sam­ma år döm­de Hud­dinge tings­rätt en nu 54-årig man till livss­tids fäng­el­se för mord.

I år har man­nen av­tjä­nat 23,5 år av sitt straff. Han har an­sökt om att få sitt straff tids­be­stämt vid tre till­fäl­len, nu se­nast i år. I vec­kan fick han av­slag vid Öre­bro tings­rätt.

54-åring­en döm­des 2005 för en grov miss­han­del in­ne på an­stal­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.