Få stöd av Kraft­by­rån

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

fvar­je ons­dag mel­lan 18 och 20 har Kraft­by­rån sin chatt öp­pen. Den rik­tar sig hu­vud­sak­li­gen till tje­jer, men kil­lar och unga med an­nan kön­si­den­ti­tet är väl­kom­na att skri­va. Kil­lar kan ock­så vän­da sig till kill­fra­gor.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.