TIS­DAG 16 OKTOBER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

På För din sä­ker­het får du grund­läg­gan­de kun­ska­per om var du hit­tar in­for­ma­tion vid kri­ser, hur du ska­par din egen be­red­skap in­för att vär­me, vatten el­ler el sak­nas hem­ma. Du stär­ker din och din fa­miljs för­må­ga att ta hand om er själ­va vid kri­ser i sam­häl­let. Vi rik­tar oss till dig som är 16 år och äld­re. Gra­tis. Tid: Plats:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.