ONS­DAG 17 OKTOBER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

Se­ni­or­net Botkyrka hjäl­per Dig att lö­sa pro­blem med din te­le­fon, plat­ta el­ler da­tor. Kost­na­den är 50 kro­nor för med­lem­mar och 70 kro­nor för ic­ke med­lem­mar. Kaf­fe in­går i pri­set. Om det är ett med om­fat­tan­de fel så be­hö­ver du be­stäl­la tid på te­le­fon 546 723 00. Tid: 14.00 till 16.00 Plats: Se­ni­or­hu­set i Tum­ba

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.