Hur stop­par vi det död­li­ga vål­det?

Södra Sidan Huddinge - - Hej -

Ylva Johansson, Trång­sund: – För­äld­rar som har det svårt bor­de kun­na få men­to­rer. Till ex­em­pel via pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na. Vi kan bli som en re­serv­mor­mor el­ler re­serv­mor­far.

Eb­bi Ali­za­deh, ki­oskä­ga­re Trång­sund: – Po­li­sen bor­de pri­o­ri­te­ra rätt sa­ker. Hur kom­mer vap­nen in i lan­det? De bor­de stop­pa vap­nen re­dan vid grän­sen.

Birgitta Berg, Trång­sund: – Sko­lan mås­te er­bju­da ett bra al­ter­na­tiv till den kri­mi­nel­la vägen. Jag har dri­vit sko­la i Rågs­ved, jag vet att det går. Men det krävs en­ga­ge­mang och re­sur­ser.

Mar­jan, Trång­sund: – Po­li­sen bor­de gö­ra fler sä­ker­hets­kon­trol­ler. Här i Trång­sund cent­rum bor­de de tit­ta för­bi var sjun­de tim­me minst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.