Det här hän­der på höst­lo­vet

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Spökrun­da, fi­fa-tur­ne­ring, pump­verk­stad, bygg din egen ro­bot och myc­ket mer. Det hän­der en hel del i Hud­dinge un­der höst­lo­vet. Här är ett ur­val:

I Rådspar­ken kan man un­der lo­vet byg­ga sin egen ro­bot. Ma­te­ri­al finns på plats. Mån­dag–fre­dag, kloc­kan 10.00–12.00 och 13.00–16.00.

På mån­dag och tis­dag an­ord­nar Ex­po­se för­e­ning en äventrys­fylld dag. Start kloc­kan 09 vid för­e­nings­lo­ka­len på Sol­ha­ga­vä­gen 20.

På ons­dag 13.00–

Bygg din egen ro­bot: Wild camp i Mas­mo: Cir­kus­sko­la med Cir­kus Cir­kör:

15.30 i Fle­mings­berg­s­kyr­kan.

Spökrun­da med Ung­dom142:

Fri­tids­går­den i Sko­gås an­ord­nar en spökrun­da 14.30–17.00. Sam­ling Sko­gåstor­get 13. Fler eve­ne­mang och mer in­for­ma­tion finns på hud­dinge.se/lov.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BUS EL­LER GO­DIS. På ons­dag är det hal­lo­ween.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.