Far­ligt ro­ligt i Vår­bys nya lek­park

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

■ ■

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

Nya lek­par­ken i Vår­by strand­park har änt­li­gen öpp­nat. ”Det är bra att de har öpp­nat den här par­ken för de up­pe vid hu­sen har de ta­git bort”, sä­ger Zey­nep Pek­tas. På bil­den ser vi hen­nes vett­skräm­da bror Isa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.