LÖR­DAG 3 NO­VEM­BER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

Var­je lör­dag, med start den 3 no­vem­ber ar­ran­ge­rar Newroz FC till­sam­mans med Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning dri­ve in-fot­boll i Bredängs­hal­len. Al­la ung­do­mar från 15 år är väl­kom­na.

Tid: 18.00 till 20.00 (tje­jer), 20.00 till 22.00 (kil­lar/mix)

Plats: Bredängs­hal­len, Bredängs­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.