MÅN­DAG 5 NO­VEM­BER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

Del­ta i öp­pen kon­sta­tel­jé var­je mån­dag. Vi ut­går från di­na öns­ke­mål och du be­hö­ver in­te ha någ­ra för­kun­ska­per. Tid: 17.00 till 19.00 Plats: Fri­tids­går­den Hu­set

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.