Bäs­ta som­mar­plå­gan?

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

Ri­kard Grön­borg, Sa­lem:

– För mig är den ing­en plå­ga, men Som­ma­ren är kort. Det mesta reg­nar ju bort, men det är nå­got char­migt med det ock­så. Jag får upp många min­nen till den.

Kal­le Ren­ner, Sa­lem:

– Tå­rar­na i hal­sen. Den är ut­spe­lad nu. Den var bätt­re i bör­jan. Jag tyc­ker svensk hip hop är gans­ka najs och den här är li­te an­norlun­da.

Christof­fer Sand­berg, Sa­lem:

– Jag trod­de äng­lar fanns. Det är en gam­mal låt, men man har gjort om den för nå­gon må­nad sen. Den är skön. Jag hör den he­la ti­den.

Leo Dam­gaard, Sa­lem:

– Jag tyc­ker in­te att det finns som­mar­plå­gor. Allt på som­ma­ren är här­ligt och jag gil­lar all mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.