Ham­na­de på cool­hets-lis­ta

Södra Sidan Rönninge - - Botkyrka -

Bud­ge­ten för pop-up-kom­mu­nen är 250 000 kro­nor.

Ett 30-tal ak­tö­rer, för­e­ning­ar, fö­re­tag och verk­sam­he­ter hål­ler se­mi­na­ri­er i Björ­kan­ders­ka hu­set i Vis­by hamn. Blan­da an­nat Sub­to­pia, Good Ta­lents, Bot­kyr­ka ung­doms­full­mäk­ti­ge och Ko­ny­aspor. Pop-up-kom­mun-kon­cep­tet lan­da­de kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Eb­ba Öst- lin (S) en ti­on­de­plats på cred­di­ga tid­ning­en Nö­jes­gui­dens lis­ta över coo­las­te per­so­ner i Al­me­da­len för­ra året. Vill du ve­ta mer? Kol­la in Fa­ce­book: Bot­kyr­ka pop-up i Al­me­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.