Mat från Bot­kyr­ka

Södra Sidan Rönninge - - Södra Sidan -

Kars­ham­ra träd­gård och mat star­ta­de 2013. Drivs av Mau­ritz Storm­gaard och Ag­nes Lars­son Storm­gaard. Mau­ritz dött­rar Ty­ra och El­sa bor här varan­nan vec­ka.

Går­den le­ve­re­rar mat till fin­kro­gar som Gast­ro­lo­gik och Mat­hi­as Dahl­gren.

Pri­vat­per­so­ner kan gå in som an­delsä­ga­re. För 5 500 kro­nor får man en mat­kas­se med nyskör­da­de grön­sa­ker i 15 vec­kor med start den­na vec­ka. I slu­tet av sä­song­en bjuds man på en av­slut­ningsmid­dag på Kars­ham­ra.

Vill du ve­ta mer? Gå in på kars­ham­ra­ma­tochtrad­gard.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.