En 70-tals­klas­si­ker

Södra Sidan Rönninge - - Röda Linjens Matställen -

Tju­ren Bra­vo, Hall­un­da torg 10.

Äga­re: Ed­vard Del­lal, 62 år, bor i Vår­berg.

Ku­ri­o­sa: Ed­vard har ägt stäl­let se­dan 1993, men re­stau­rang­en har fun­nits se­dan 70-ta­let. Då fanns det tre re­stau­rang­er, Tju­ren Fer­dinand, Tju­ren Ed­gar och Tju­ren Bra­vo.

Mat­re­san:

Söd­ra Si­dan är på jakt ef­ter rö­da lin­jens bäs­ta mat­stäl­le. Se ti­di­ga­re stopp på sodra­si­dan.se. Näs­ta vec­ka tes­tar vi re­stau­rang­er i Nors­borg. Har du tips? Mej­la: re­dak­tion@ sodra­si­dan.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.