Vil­ket är ditt bäs­ta som­mar­tips?

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

Sofia och Al­va Low­den, Rön­ninge:

– Le­ka i lek­par­ken här i Skön­vikspar­ken och ma­ta an­kor­na.

Ka­rin Ståhl­berg, Sa­lem:

– Det finns in­te så myc­ket i Sa­lem på som­ma­ren. De bor­de ha allsång i parken som de har i Hud­dinge. Vi har ju Sa­lem­da­gen, men det är ba­ra en gång per år.

Isa An­ders­son, Rön­ninge:

– Är jag hem­ma bru­kar jag lä­sa el­ler kol­la på film, an­nars åker jag in till stan och gör oli­ka gre­jer. Det finns in­te så myc­ket är i Sa­lem.

Sand­ra Gon­za­lez, Tum­ba:

– Jag tyc­ker man ska gå in på kom­mu­nens hem­si­da bot­kyr­ka.se, där får man mas­sa bra tips. Jag har va­rit på Storvrets­ba­det, det är fint. Man kan bå­de ba­da och sit­ta ute i parken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.