An­ton Lund­holm

Södra Sidan Rönninge - - Salem -

Född: 1998. Bor: Rön­ninge. Gör: Solklart, en ko­me­di­ka­nal på Youtu­be med imi­ta­tio­ner av kän­di­sar, sket­cher kring so­ci­a­la si­tu­a­tio­ner och pa­ro­di­er av oli­ka TV-pro­gram och fil­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.