Fler idéer som får peng­ar

Södra Sidan Rönninge - - Botkyrka -

Al­by

Kvin­no­ak­ti­vi­te­ter i Al­by – 50 000 kr Ak­ti­vi­te­ter sam­ord­na­de av Al­bys hjär­ta – 40 000 kr

Åt­gär­der i sam­band med trygg­hets­vand­ring – 50 000 kr

Fitt­ja

The Good Ta­lents – 20 000 kr

Nors­borg

Kars­by In­ter­na­tio­nal School – 110 000 kr för att ut­ö­ka ka­me­raö­ver­vak­ning­en på sko­lan.

Tum­ba

Bätt­re gräns­drag­ning Tu­na­sko­lans gård – 120 000 kr

Vårsta-Grödinge

Ska­te­boar­dak­ti­vi­te­ter – 30 000 kr. Tjej­grupp på San­da fri­tids­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.