Ab­di­ga­ni vill ta

Iron Man till söd­ra si­dan

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 -

■■ Klara, fär­di­ga... plask! Om en vec­ka hop­par ett 20-tal ung­do­mar i Al­by­sjön när start­skot­tet för söd­ra si­dans förs­ta tri­athlon går i Flotts­bro. Sen vill Ab­di­ga­ni Ab­di som ar­ran­ge­rar lop­pet ta hit Iron Man.

–Ouf, det var rik­tigt kallt fak­tiskt!

Det är en mol­ning ef­ter­mid­dag i Flotts­bro och Ab­di­ga­ni Ab­di har just tes­tat täv­ling­ens förs­ta gren – sim­ning­en. Det är nu drygt en vec­ka kvar tills ett gäng ung­do­mar ska sim­ma, cyk­la och springa söd­ra si­dans förs­ta tri­athlon och han ska tes­ta he­la ba­nan: 200 me­ter sim­ning i Al­by­sjön, 15 kilo­me­ter cyk­ling till Tul­linge strand och 2,5 kilo­me­ter löp­ning till Al­by.

Cir­ka 20 unga har an­mält sig till mäs­ter­ska­pet Mul­ti­coach Bot­kyr­ka Mäs­ter­skap och ska ta sig runt ba­nan på lör­dag 19 au­gusti. Men det finns plats för fler och den som kän­ner sig su­gen på en ut­ma­ning kan fort­fa­ran­de hänga på.

– Vi kör en trä­ning på tis­dag (15 au­gusti reds. anm) för al­la ung­do­mar som vill trä­na in­för lop­pet el­ler pro­va på, så kan man an­mä­la sig ef­ter det, sä­ger Ab­di­ga­ni Ab­di. Tan­ken är att pep­pa unga till sport och trä­ning. – Det finns inga vin­na­re och för­lo­ra­re, al­la får pris. Men den kil­le och tjej som är först i mål vin­ner li­te mer och de­ras sko­la får en po­kal. Jag vill att vi ska få en li­te mer ame­ri­kansk skolkul­tur med täv­ling­ar, som ger stolt­het och mo­ti­va­tion att trä­na, det är min dröm.

He­jaklac­kar längs ba­nan i Flotts­bro, längs Tul­linge Strand och Kvarn­hags­vä­gen i Al­by upp­munt­ras.

– Vi byg­ger com­mu­ni­ty här, kom ut och he­ja fram de nya mäs­tar­na och mäs­ta­rin­nor­na, sä­ger Ab­di.

Och det här mäs­ter­ska­pet är ba­ra bör­jan. I höst ord­nar Ab­di ett rac­ket-tri­athlon med ping­is, bad­min­ton och ten­nis, för barn och vux­na i Bot­kyr­ka och Huddinge. I vin­ter skid- och skrid­sko­mäs­ter­skap på Li­da. Och i fram­ti­den: ett Iron Man (3,8 km sim­ning, 180 km cyk­ling och ett ma­ra­ton på 42 km) på söd­ra si­dan.

– Det är mitt mål för 2030!

Vi byg­ger com­mu­ni­ty här, kom ut och he­ja fram de nya mäs­tar­na och mäs­ta­rin­nor­na

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

Text: An­na Sjögren | Foto: Sara Ringström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.