Olycks­drab­bat

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

Po­li­sen har ökat tra­fik­kon­trol­ler på vägar i Grö­ding­e­lan­det de se­nas­te vec­kor­na.

Se­dan ju­ni har sex­ton tra­fi­ko­lyc­kor an­mälts i om­rå­det. Olyc­kor­na in­ne­fat­tar fram­för allt mo­tor­cyklar men även bi­lar.

Sär­skilt olycks­drab­bad är läns­väg 257, den så kal­la­de Sling­er­bul­ten, en kur­vig lands­väg ute vid Ro­sen­hill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.