Så blir nya par­ken

Södra Sidan Rönninge - - Botkyrka -

Grus­pla­nen:

Får en scen med mu­si­kan­lägg­ning, en stor gunga, rol­ler­b­la-deslinga och upp­bygg­da gräskul­lar och ra­bat­ter. Bou­le­ba­nor­na har rus­tats upp, de höga, tä­ta bus­kar­na om­kring har er­satts av läg­re och öpp­nat upp par­ken. En ra­batt har an­lagts.

Lek­plat­sen:

Nya gung­or, en vat­ten­lek och en grill­plats an­läggs. Hund­rast­går­den ska bli stör­re. Upp­rustas med start i sep­tem­ber.

Be­räk­nad kost­nad

är 10,5 mil­jo­ner. Par­ken kom­mer att in­vi­gas un­der näs­ta vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.